ӨМНӨД СОЛОНГОС ГЭРЭЭНИЙ зуун САЯ доллар ХУДАЛДАН авах - Нью-Йорк Таймс