Үл хөдлөх хөрөнгийн Хуульч, Хуулийн Компаниуд, Бнсу-д Бүх Хот