Цагаан Ордны маргааныг Хойд Солонгосын устөрөгчийн бөмбөг туршилтын