Солонгос шүүхийн дүрэм итгэлгүй эхнэр чадахгүй файл салах нэхэмжлэлийн - Солонгосын Удаа

СӨҮЛ (Енхап) улсын дээд шүүх захирч гэж мягмар итгэлгүй эхнэр, нөхөр are not allowed to file салах нэхэмжлэлийн дагуу ямар ч буруу хуульДээдлэх нь бага шүүхийн шийдвэр, улсын Дээд Шүүх хэрэгсэхгүй болгосон нь гэр бүл салалтын нэхэмжлэл гаргасан нөхөр үүрэгтэй салалт түүний гэрлэлтийн эсрэг түүний эхнэр. Долоон арван сууж шүүгчид захирч энэ нь хараахан эрт өөрчлөх хууль, боломжтой болох бөгөөд ийм залилан эхнэр, нөхөр файл салах нэхэмжлэлийн. Шүүх гэдгийг тэмдэглэх нь эхнэр үйлдсэн гэр бүлийн үнэнч бус байдлыг ч болно гэр бүл салалт, түүний эхнэр дамжуулан суурин. Дагуу мэдээллийг шүүх, 77 долоон хувь нь хосуудын хэн салсан улс 2014 онд ийм байсан дамжуулан суурин.