Зээл, орон Сууцны Хуульчид, Хуулийн Компаниуд, Бнсу-д Бүх Хот