Дүрэм, бүгд Найрамдах Солонгос улс

Энэ дүрмийг англи хэл рүү орчуулсан энд болохгүй гэж ойлгогдох байх шиг албан есны эрх мэдэлашиглана зөвхөн лавлагааны зорилгоор байгаа юм.