Гэмтэл хувийн Хуульчид, Хуулийн Компаниуд, Бнсу-д Бүх Хот